Zwarte varkensvlees rauwe ham

De salami’s van zwarte varkens, met een volle rode kleur en een intense smaak, herinneren aan het parfum van het bos, met een diepe zoetheid die te danken is aan de aard van de veeteelt en de voeding in open lucht.

The black pig ham, of a deep red colour and intense flavour, reminds of the woods scent and is deeply sweet due to the breeding and feeding in the open air.