SALAMI MET RODE CHILI

De salami met rode peper wordt vervaardigd volgens de oude traditie, met varkensvlees, zout en pittige chili. Het belangrijkste ingrediënt dat het product kenmerkt, is beslist de peper die smaak geeft en het behoud ervan garandeert. De eigenschappen van het product zijn door de jaren heen onveranderd gebleven dankzij de kwaliteit van de gebruikte grondstof en de volledig handgemaakte productie.

The salami with red pepper is produced according to the ancient tradition, with pork meat, salt and spicy red pepper. The main ingredient that characterizes the product is definitely the pepper which, besides giving flavor, guarantees its preservation. The characteristics of the product have remained unchanged over the years thanks to the quality of the raw material used and to the completely handmade production.